name

December 2021

I Field Emission Network har der netop været afholdt første styregruppemøde, hvor medlemmerne fik sat hinanden stævne og sat de første punkter på dagsordenen for arbejdet i netværket.


Styregruppen består af Aarhus Universitet, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, Københavns Universitet, SEGES og Teknologisk Institut. Alle parter arbejder med markforsøg, hvor der måles emissioner - både lattergas og ammoniak. I de kommende år er der planlagt mange målinger, som skal være med til at underbygge den teknologisk udvikling for at nå reduktionsmålene og mindske landbrugets påvirkning på miljøet. Der findes ingen standarder for måling af lattergasemission fra marken, formålet med netværket er derfor bl.a. at skabe et fagligt forum for at optimere og skabe konsensus omkring målemetoder og opgørelser.

Ved mødet var der bred enighed om, at der er stærke synergier at hente ved at samarbejde omkring udviklingen af standardiserede målemetoder, så der kan opnås en højere grad af sammenlignelighed på tværs og skabe et stærkere datasæt. Ved at have mere standardiserede målemetoder, der også er anerkendt internationalt, bliver det lettere for teknologivirksomheder at få dokumenteret effekten af deres teknologi.

Arbejdet i netværket vil i første omgang centrere sig om en række faglige møder af teknisk karakter, hvor styregruppen fokuserer på konkrete temaer såsom forsøgs- og kammerdesign, statistiske metoder og fluxberegninger. Ud fra disse vil der i løbet af foråret blive inviteret til temamøder og workshops for alle interesserede, hvor der kan diskuteres og deles erfaringer. Visionen er, at netværkets arbejde med de grundlæggende og mere tekniske aspekter vedrørende emissionsmålinger fra mark, skal komme udviklingsprojekter og aktiviteter til gavn.

Hvis du er blevet nysgerrig på netværkets aktiviteter, så kan du følge med her på siden, hvor vi løbende poster nyheder fra netværket.

Hvis du ønsker at komme på interesselisten for kommende aktiviteter i netværket så kontakt koordinator Stine Thit Jensen, sttj@teknologisk.dk .